10 νέες μονάδες δασοκομάντος δημιουργούνται

0
14

Με το νομοσχέδιο για την Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας, δημιουργούνται δέκα νέες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων σε ισάριθμες Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, το νέο νομοσχέδιο επικεντρώνεται στην πρόληψη και πρόγνωση. Τονίζεται ότι η Πολιτική Προστασία αναβαθμίζεται, ενισχύοντας τον ρόλο της σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων αποκτούν η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Τρίπολη, ο Βόλος, η Ρόδος, η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάμος, η Κέρκυρα και η Κεφαλλονιά, ενώ υπήρχαν ΕΜΟΔΕ στην Ελευσίνα της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Λαμία, στα Γιάννενα και στην Πάτρα.

Οι δασοκομάντος θα έχουν ως αποστολή τη συνδρομή στην εκτέλεση έργων δασοπροστασίας αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα παρέχουν υποστήριξη κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, καθώς και ειδικά μηχανοκίνητα μέσα και μηχανήματα έργου. Επιπλέον, θα συνδράμουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές, ενώ θα παρέχουν βοήθεια σε αστικά συμβάντα μετά από κατάλληλη εκπαίδευση. Οι οργανικές θέσεις και οι προσλήψεις αναμένεται να αυξηθούν προκειμένου να καλυφθούν και να ενισχυθούν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων.

Οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) διαρθρώνονται ως εξής:

α. Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ιη Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Ελευσίνα Απικής.
β. 2η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Θεσσαλονίκη.
γ. 3η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Ηράκλειο Κρήτης.
δ. 4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Λαμία.
ε. 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα τα Ιωάννινα.
στ. 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Βη Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Πάτρα. ζ.
7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (7η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Αλεξανδρούπολη.
η. 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (8η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Κοζάνη.
Θ. 9η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (9η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Τρίπολη.
ι. 10η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (10η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Βόλο.
ια. Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (11η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Ρόδο.
ιβ. 12η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (12η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Μυτιλήνη.
ιγ. 13η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (13η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Χίο.
ιδ. 14η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (14η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Σάμο.
ιε. 15η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (15η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Κέρκυρα.
ιστ. 16η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (16η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) έδρα Κεφαλλονιά.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία ως “πάρα πολύ σοβαρό, πολύ κρίσιμο, καίριο και μη κομματικό”. Ανέφερε επίσης ότι είναι πολιτικό αλλά μη κομματικό.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δήλωσε ότι θα καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια για τη μείωση των επιπτώσεων πάντα με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.