Αυξήσεις μισθών για 660.000 δημόσιους υπαλλήλους στο τέλος του μήνα

0
11

Το νέο φορολογικό σχέδιο περιλαμβάνει αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στα εισοδήματά τους, με τη μεσοσταθμική αύξηση να φτάνει τα 1.476 ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, παρέχονται αυξήσεις και σε άλλα κονδύλια, όπως:

  1. Βασικός Μισθός: Οριζόντια αύξηση +70 €/μήνα (840€/έτος).
  2. Επιδόματα Θέσης Ευθύνης: Αύξηση κατά 30%.
  3. Επίδομα Τέκνων: Αύξηση κατά 20 έως 50€.

Οι νέοι μισθοί για νεοεισερχόμενους, χωρίς παιδί, στην εκπαίδευση του 2023-2024, κυμαίνονται μεταξύ 780€ – 1.162€ ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης.

Επιπλέον, παρατίθενται παραδείγματα για δημόσιους υπαλλήλους με παιδιά, όπου παρατηρούνται αυξήσεις στον ονομαστικό μισθό, οικογενειακές παροχές και επιδόματα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης αυξήσεις για τους συνταξιούχους κατά περίπου 3%, ενώ μισθωτοί και συνταξιούχοι με παιδιά θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση φόρου λόγω αύξησης του αφορολογήτου ορίου κατά 1.000 ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία αυξάνονται κατά 485 εκατ. € και 255 εκατ. € αντίστοιχα, χρηματοδοτούμενες από νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.