Διορίζονται 4 νέα μέλη στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

0
15

Τέσσερα νέα μέλη διορίζονται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Τα νέα μέλη είναι τα εξής:

Γεώργιος Κυριακός – Οικονομολόγος

Χριστίνα Λάππα – Δικηγόρος

Δημήτριος Παπαγεωργίου – Δικηγόρος

‘Αγγελος Πουλέας – Στέλεχος Πληροφορικής

Η θητεία των νέων μελών θα είναι τετραετής.

Τα νέα μέλη αντικαθιστούν τους κ.κ. Ελένη Γεωργιοπούλου, Δημήτριο Κλαπανάρη, Λεωνίδα Σακελλαρίου και Ιωάννη Χαλικιά, των οποίων η θητεία ολοκληρώθηκε.