Exclusive Content:

Δυσφορία Σαμαρά λόγω νομιμοποίησης χιλιάδων μεταναστών – Η αντίδραση της κυβέρνησης

Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, αναφορικά με την τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προκάλεσε αντιδράσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση μεταναστών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο Σαμαράς εξέφρασε ανησυχίες ότι η τροπολογία, που προβλέπει διευκολύνσεις στη χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους εργασίας, ουσιαστικά καλεί παράνομους μετανάστες να έλθουν στη χώρα.

Κυβερνητικοί παράγοντες, όπως ο υπουργός Μετανάστευσης και ο υπουργός Εργασίας, αντέδρασαν στις ανησυχίες του Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι η τροπολογία δεν καθιστά τη χώρα πόλο έλξης λαθρομεταναστών, καθώς εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις και αφορά μόνο 28.000 άτομα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η ρύθμιση προβλέπει διευκολύνσεις στη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής αποκλειστικά για λόγους εργασίας σε αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελλάδα προ της 30ης Νοεμβρίου 2023. Ο χρόνος παραμονής μειώνεται από 7 σε 3 έτη, ανεξαρτήτως του πώς μπήκαν παράνομα.

Ο Σαμαράς αντιτίθεται σθεναρά, κατηγορώντας την τροπολογία ως “λανθασμένη” και καλώντας την κυβέρνηση να την αποσύρει. Επίσης, εκφράζει την άποψη ότι η λύση στο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού μπορεί να επιτευχθεί μέσω του εγχώριου δυναμικού και της νόμιμης μετανάστευσης.

Ο υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στις ανησυχίες του Σαμαρά, δηλώνοντας ότι η χώρα δεν θα γίνει πόλος έλξης λαθρομεταναστών. Εξήγησε ότι η τροπολογία αφορά σε μετανάστες που έχουν ήδη λευκό ποινικό μητρώο και βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και τρία χρόνια, ενώ η άδεια διαμονής είναι προσωρινή και λήγει αν σταματήσει η εργασία τους.

Το ζήτημα προκαλεί διχασμό στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική και τις διαδικασίες νομιμοποίησης.


Η τροπολογία για την εργασία παράτυπων μεταναστών προκαλεί αντιδράσεις και συζητήσεις στην ελληνική κοινωνία. Ας αναλύσουμε τις κύριες ερωτήσεις και απαντήσεις που παρουσιάζονται στο άρθρο:

 1. Τι προβλέπει η ρύθμιση;
  • Η ρύθμιση επιβάλλει αυξημένες κυρώσεις σε εργοδότες και μετακλητούς αλλοδαπούς εργαζόμενους που παραβιάζουν τους όρους της μετάκλησης.
  • Οργανώνει καλύτερα τις επιστροφές αλλοδαπών που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
  • Δίνει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου σε πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 2. Ποιοι επηρεάζονται;
  • Αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα έως και την 30η Νοεμβρίου 2023 και εργάζονται.
  • Εργοδότες που απασχολούν μετακλητούς αλλοδαπούς.
 3. Τι προβλέπεται για την ασφάλεια;
  • Η ρύθμιση ενισχύει τη δημόσια ασφάλεια με τη ρύθμιση του καθεστώτος των αλλοδαπών που διαμένουν και εργάζονται στην Ελλάδα.
 4. Πώς αξιολογεί ο υπουργός την τροπολογία;
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, υποστηρίζει την τροπολογία, θεωρώντας ότι ενισχύει την αγορά εργασίας και ταυτόχρονα διατηρεί την τάξη.
 5. Τι δηλώνει για την παράνομη μετανάστευση;
  • Δηλώνει ότι η τροπολογία δεν νομιμοποιεί κανέναν, αλλά επιτρέπει σε αλλοδαπούς που ήδη βρίσκονται στη χώρα να εργαστούν, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον έλεγχο και την καταγραφή τους.
 6. Ποιες είναι οι αντιδράσεις;
  • Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αντιτίθεται σθεναρά στην τροπολογία, θεωρώντας την “λανθασμένη” και προειδοποιώντας για τη δυνητική προσέλκυση παράνομων μεταναστών.
 7. Τι είναι η “ρύθμιση της κυβέρνησης Σαμαρά του 2014”;
  • Ο υπουργός αναφέρει ότι η τροπολογία τροποποιεί τη ρύθμιση που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014, αλλά δεν δίνει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτής της ρύθμισης.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η στάση της κοινωνίας και η αντίδραση των ενδιαφερομένων φορέων μπορεί να ποικίλλει, και η συζήτηση για την τροπολογία αναμένεται να συνεχιστεί.

Η ρύθμιση που προτείνεται φαίνεται να έχει ως στόχο την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Παρέχει μια διαδικασία τακτοποίησης για πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα, με σκοπό τη νόμιμη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και την εργασιακή τους απασχόληση.

Η ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας με την καταγραφή και ταυτοποίηση των παρανόμως διαμένοντων αλλοδαπών. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα νομιμοποίησης του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού αλλοδαπών που εργάζεται παράνομα, με σκοπό να βγουν από την ανωνυμία και να τους παρασχεθεί η δυνατότητα νόμιμης απασχόλησης.

Επίσης, η ρύθμιση προβλέπει βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής επιστροφών και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών, ενισχύοντας τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διάταξη επίσης παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα για πολλά έτη να εργαστούν και να αυτοσυντηρηθούν, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτίωση της κοινωνικής τους κατάστασης.

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η ρύθμιση αυτή διαφέρει από προηγούμενες, καθώς προβλέπει ότι η άδεια διαμονής θα εκδίδεται μόνον εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας αποδείξει ότι έχει ξεκινήσει να εργάζεται νόμιμα, με ελέγχους ασφαλείας.

Όσον αφορά τη συνολική αξιολόγηση, αυτό θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή της ρύθμισης και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία, την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας.


Η παρουσίαση των προηγούμενων ρυθμίσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, δίνει μια εικόνα του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη ρύθμιση στην Ελλάδα. Συγκρίνοντας τα διάφορα συστήματα, είναι σαφές ότι κάθε χώρα προσεγγίζει το ζήτημα της μετανάστευσης και της νομιμοποίησης με διαφορετικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές της ανάγκες και προκλήσεις.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ρύθμιση φαίνεται να έχει στόχο την αντιμετώπιση της πίεσης στην αγορά εργασίας από παράνομους μετανάστες και ταυτόχρονα να προσφέρει λύσεις για τη νομιμοποίηση των παράνομα διαμένοντων ατόμων. Επιπλέον, η επικέντρωση στην απασχόληση και στη συμβολή στην κοινωνία με την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών δείχνει μια προσέγγιση που επιδιώκει την ολοκλήρωση και τη συμβολή των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία.

Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν παρέχει πλήρη νομιμοποίηση, αλλά προσφέρει ένα ειδικό καθεστώς για την παραμονή και εργασία για μια περίοδο τριών ετών. Το γεγονός ότι η νομοθεσία επιτρέπει μια εξαίρεση για άδεια διαμονής μετά από επτά χρόνια διαμονής στη χώρα αποτελεί μια ευκαιρία για μόνιμη παραμονή σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων.

Στο τέλος, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδας. Η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να προσφέρει χρήσιμα διδάγματα για τη βελτίωση της ρύθμισης και την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων.


Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί ένα στοιχείο μιας ευρύτερης στρατηγικής που αποτελείται από πέντε βήματα:

α) Το πρώτο βήμα ασχολείται με την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, επικεντρώνοντας στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης με μέτρα όπως η ενίσχυση των συνόρων, η ταχεία επιστροφή των παράνομων μεταναστών, η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, και πρωτοβουλίες σε διεθνές, ευρωπαϊκό και διμερές επίπεδο. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία Εθνικού Συντονιστή Επιστροφών και Εθνικού Συντονιστή κατά της Διακίνησης Μεταναστών, καθώς και την αυστηροποίηση των κυρώσεων για την παραβίαση των όρων των μετακλήσεων εργαζομένων από το εξωτερικό.

β) Το δεύτερο βήμα επικεντρώνεται σε μια ρύθμιση που παρέχει ευκαιρία για νόμιμη εργασία σε αυτούς που την επιθυμούν.

γ) Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει την υπογραφή διμερών συμφωνιών εργασιακής κινητικότητας με χώρες όπως η Μολδαβία, η Γεωργία και η Ινδία, με την πρώτη αναμενόμενη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας με την Ινδία πριν το τέλος του 2024.

δ) Το τέταρτο βήμα εστιάζει στην πλήρη αναδιοργάνωση του διοικητικού μηχανισμού για τη νόμιμη μετανάστευση, με στόχο την εξάλειψη των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας στη διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας.

ε) Το πέμπτο βήμα περιλαμβάνει ενισχυμένες πολιτικές ένταξης για να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και η παραβατικότητα.

Όσον αφορά το πόσοι θα ενταχθούν και ποιοι θα επηρεαστούν από τη ρύθμιση, δεν είναι δυνατόν να γίνει ακριβής εκτίμηση. Υπάρχει μια εκτίμηση για περίπου 30.000 αιτούντες συνολικά, κυρίως από την Αλβανία, αλλά οι συγκεκριμένοι αριθμοί είναι ενδεικτικοί και υπόκεινται σε αβεβαιότητα. Η ρύθμιση αφορά κυρίως νόμιμους εισερχόμενους που βρέθηκαν σε κατάσταση παρανομίας και προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία για συνεισφορά στην οικονομία της χώρας.

Όσον αφορά την επιβράβευση των αιτούντων, αυτή εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι περισσότεροι αναμένεται να ανήκουν στην κατηγορία των νόμιμων εισερχομένων που βρέθηκαν παράνομοι λόγω λήξης της άδειας παραμονής τους. Τα μέτρα αφορούν κυρίως αυτούς που έχουν νόμιμη παρουσία στη χώρα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν νόμιμα την παραμονή τους και να συνεισφέρουν οικονομικά.

 1. Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός μαγνήτη με τη ρύθμιση, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι η πολιτική αυτή δεν αφορά νεοεισερχόμενους, αλλά άτομα που βρίσκονται ήδη στη χώρα για περισσότερο από τρία χρόνια και έχουν βρεθεί σε κατάσταση παρανομίας. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στη ρύθμιση είναι αυστηρές, και αφορούν κυρίως τη νόμιμη παρουσία τους κατά την περίοδο που επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.

Επιπλέον, όπως σωστά επισημαίνετε, η Γερμανία αποτελεί μεγάλο μαγνήτη για μετανάστες, και η Ελλάδα συνήθως λειτουργεί ως χώρα διέλευσης. Συνεπώς, η πολιτική αυτή δεν δημιουργεί συνθήκες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως pull factor για νεοεισερχόμενους.

 1. Το δικαίωμα εργασίας που παρέχεται σε αιτούντες άσυλο βασίζεται σε διεθνείς και ευρωπαϊκές νομικές ρυθμίσεις. Σκοπός του είναι να επιτρέψει στους αιτούντες άσυλο να αυτοσυντηρούνται και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να ενσωματωθούν στην κοινωνία κατά τη διάρκεια της αναμονής της απόφασης για το άσυλο. Η δυνατότητα αυτή διαρκεί συνήθως για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ η παραβίασή της μπορεί να οδηγήσει σε ανάκληση του δικαιώματος.

Η προσφορά εργασίας σε αυτό το σημείο δεν αποτελεί “επιβράβευση” αλλά πρόνοια για την αυτονομία και την οικονομική αυτάρκεια των αιτούντων άσυλο.

 1. Η δυνατότητα άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς υπό προσωρινή προστασία, όπως στην περίπτωση των Ουκρανών που αναφέρετε, αντανακλά την προσωρινή φύση της προστασίας που παρέχεται σε ανθρώπους που εκτοπίστηκαν λόγω συγκεκριμένων συνθηκών, όπως συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται υπό προσωρινή προστασία δικαιούνται να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της άδειας διαμονής, προκειμένου να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους. Αυτό ενισχύει την αρχή της ανθρωπιστικής προστασίας και αλληλεγγύης σε δύσκολες καταστάσεις.

Latest

Σπουδαίοι αγώνες και συναρπαστικά ματς

Μπάσκετ: 19:00 - Novasports 5HD - Ανκαρα - Αρης 19:00 -...

Κίνα: Θρήνος και καταστροφή από σεισμό 6,2 ρίχτερ – Οκτώ νεκροί και καταρρεύσεις σπιτιών

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και πολλά...

Μια οικογένεια στο Kentucky ανακάλυψε ότι ζούσε κουκουβάγια στο δέντρο των Χριστουγέννων τους – [Βίντεο]

Σε έναν όμορφο εορταστικό περιβάλλον, μια οικογένεια στο Kentucky...

Παράδοξη καταδίκη 10χρονου για ασήμαντο περιστατικό ούρησης – [Βίντεο]

Ένα 10χρονο μαύρο παιδί καταδικάστηκε σε αναστολή τριών μηνών...

Newsletter

spot_img

Don't miss

Σπουδαίοι αγώνες και συναρπαστικά ματς

Μπάσκετ: 19:00 - Novasports 5HD - Ανκαρα - Αρης 19:00 -...

Κίνα: Θρήνος και καταστροφή από σεισμό 6,2 ρίχτερ – Οκτώ νεκροί και καταρρεύσεις σπιτιών

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και πολλά...

Μια οικογένεια στο Kentucky ανακάλυψε ότι ζούσε κουκουβάγια στο δέντρο των Χριστουγέννων τους – [Βίντεο]

Σε έναν όμορφο εορταστικό περιβάλλον, μια οικογένεια στο Kentucky...

Παράδοξη καταδίκη 10χρονου για ασήμαντο περιστατικό ούρησης – [Βίντεο]

Ένα 10χρονο μαύρο παιδί καταδικάστηκε σε αναστολή τριών μηνών...

Καταπολέμηση επιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο: Ενίσχυση με νέα μέτρα και ανανέωση νομοθεσίας – [Βίντεο]

Ο Υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέιμς Κλέβερλι, ανακοίνωσε...
spot_imgspot_img

Σπουδαίοι αγώνες και συναρπαστικά ματς

Μπάσκετ: 19:00 - Novasports 5HD - Ανκαρα - Αρης 19:00 - COSMOTE SPORT 4 HD - Περιστέρι - Μάλαγα 19:00 - COSMOTE SPORT 6 HD - Ζάκσα...

Κίνα: Θρήνος και καταστροφή από σεισμό 6,2 ρίχτερ – Οκτώ νεκροί και καταρρεύσεις σπιτιών

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και πολλά σπίτια κατέρρευσαν σε μια τραγική σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών που χτύπησε την επαρχία Γκανσού...

Μια οικογένεια στο Kentucky ανακάλυψε ότι ζούσε κουκουβάγια στο δέντρο των Χριστουγέννων τους – [Βίντεο]

Σε έναν όμορφο εορταστικό περιβάλλον, μια οικογένεια στο Kentucky ζούσε την έκπληξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου όταν ανακάλυψαν ότι μία κουκουβάγια είχε εγκατασταθεί στο χριστουγεννιάτικο...