ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,1% του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2023

0
17

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% στο β΄τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, βάσει των εποχικά διορθωμένων στοιχείων, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 0,02% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2023. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα δεδομένα του ΑΕΠ αναθεωρήθηκαν λόγω προσαρμογής των εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΕΛΣΤΑΤ.

Στην πραγματικότητα, το ΑΕΠ του γ΄τριμήνου του 2023 αναδεικνύει ανάπτυξη της οικονομίας και προηγούμενα δεδομένα αναθεωρήθηκαν λόγω ενημέρωσης των εθνικών λογαριασμών. Η επικέντρωση στην αναθεώρηση αυτή ενισχύει την αξιοπιστία των στοιχείων που διατίθενται για την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και την κατανόηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.