Φορολογική αλλαγή για ελεύθερους επαγγελματίες: Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι επωφελούνται από μειωμένο τεκμήριο

0
6

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που εισήγαγε το κράτος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Παρά τις αντιδράσεις αυτές, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να προχωρήσει σε βελτιωτικές κινήσεις, περιλαμβάνοντας εξαιρέσεις ή μειώσεις στο τεκμήριο για ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, κάποιοι επαγγελματικοί κλάδοι, όπως τα ταξί, τα περίπτερα, τα καφενεία και οι ασφαλιστές, εξαιρούνται ή υπόκεινται σε μειωμένο τεκμήριο φορολόγησης. Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν νέους επαγγελματίες για τα πρώτα 3 χρόνια δραστηριότητάς τους, αγρότες, εκείνους που αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν έως 3 εργοδότες, καθώς και επαγγελματίες με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Επιπλέον, προβλέπονται μειώσεις στο τεκμήριο για άτομα με αναπηρία 67% έως 79%, γονείς μονογονεϊκής οικογένειας, καθώς και εκείνους που έχουν μερίδιο έως 25% σε ταξί. Επιπλέον, εισήχθη το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής για την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον κατώτατο μισθό, τον κύκλο εργασιών και το κόστος μισθοδοσίας.

Παράλληλα, ορίζονται κριτήρια αμφισβήτησης του τεκμηρίου σε περιπτώσεις όπως στρατιωτική θητεία, φυλάκιση, νοσηλεία σε νοσοκομείο, αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας, εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, ανάκληση άδειας λειτουργίας, απαγόρευση λειτουργίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, και άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν το τεκμήριο σε περιπτώσεις όπως στρατιωτική θητεία, φυλάκιση, νοσηλεία σε νοσοκομείο κ.λπ., υποβάλλοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών τους.