Γαλλική έρευνα: Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους

0
11

Σύμφωνα με έρευνα του γαλλικού Ινστιτούτου Rexecode, οι Έλληνες εργαζόμενοι, είτε είναι μισθωτοί είτε μη, εργάζονται κατά μέσο όρο αρκετά περισσότερες ώρες σε σχέση με τους εργαζόμενους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος εργάζεται περίπου 2000 ώρες το χρόνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 1679 ώρες. Οι Έλληνες υπερβαίνουν ακόμη και τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους, οι οποίοι επίσης εργάζονται περισσότερες ώρες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, οι μισθωτοί Έλληνες εργάζονται πάνω από 1900 ώρες τον χρόνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1792 ώρες. Ως προς τους μη μισθωτούς Έλληνες, η εργάσιμη διάρκεια ανέρχεται σχεδόν σε 2400 ώρες τον χρόνο, υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό όρο που δεν υπερβαίνει τις 2200 ώρες εργασίας.

Συνολικά, οι Έλληνες εργαζόμενοι εμφανίζουν υψηλότερες ώρες εργασίας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθιστώντας την Ελλάδα μια από τις χώρες με τις μακρύτερες εργάσιμες εβδομάδες.