Κλείδωσε η αύξηση του κατώτατου μισθού: Τα τελευταία επίπεδα και οι επιπτώσεις

0
8


Η αύξηση που ανακοινώθηκε για τον κατώτατο μισθό αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 5%, ισχύοντας από τον Απρίλιο του 2024. Αυτό το ποσοστό υπερβαίνει τις προηγούμενες προβλέψεις και οφείλεται στην επενδυτική βαθμίδα της χώρας και τη μείωση της ανεργίας.

Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί σε επίπεδα περίπου 820 ευρώ έως 830 ευρώ από τα παρούσα 780 ευρώ. Επιπλέον, το ξεπάγωμα των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα οδηγήσει σε αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα έως και 30%.

Παραδείγματα αυτών των αυξήσεων είναι τα εξής:

  1. Για υπαλλήλους με κατώτατο μισθό:
    • Αύξηση περίπου 5%, με τον κατώτατο μισθό να ανέρχεται σε περίπου 820 ευρώ έως 830 ευρώ.
  2. Για εργατοτεχνίτες με εξαρτημένη σχέση εργασίας:
    • Προσαύξηση 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, έως έξι τριετίες, συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τους εργαζόμενους με χαμηλούς μισθούς και να συμβάλουν στη μείωση των ανισοτήτων στον εργασιακό χώρο.