Κυβερνητικό σχέδιο για φθηνότερες στέγες: Δύο κύριοι άξονες για τη μείωση των ενοικίων

0
3


Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης προσιτής στέγης για χιλιάδες νέους και νέες, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κατοικία. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη στην αγορά ακινήτων που παραμένουν κενά λόγω διάφορων αιτιών. Σύμφωνα με δεδομένα από την ΑΑΔΕ, υπάρχουν 750.000 ακίνητα που δηλώνονται ως κενά ή κλειστά.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εξετάζει τη διάθεση 1,5 δισ. ευρώ για τη μείωση των τιμών ενοικίων στα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, ξεκινά το πρόγραμμα “Ανακαινίζω – Ενοικιάζω,” που επιδοτεί την ανακαίνιση ή την επισκευή κενών διαμερισμάτων με σκοπό την επαναπώλησή τους στην αγορά με μακροχρόνια μίσθωση τριών ετών τουλάχιστον.

Παράλληλα, προτείνεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου μέσω του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής, που προβλέπει την ανακατασκευή κλειστών κτιρίων του Δημοσίου για παραχώρηση έναντι χαμηλού μισθώματος. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται 98 κατάλληλα οικόπεδα, με σχέδια για την κατασκευή κτιρίων που θα ενοικιαστούν σε χαμηλή τιμή και θα διατίθενται για αγορά.

Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία της ΔΥΠΑ και κατασκευαστικών εταιριών, ενώ το 30% έως 60% των κατοικιών που θα κατασκευαστούν θα ενοικιαστούν σε χαμηλή τιμή και στη συνέχεια θα είναι δυνατή η αγορά τους.