Μετατίθενται οι προθεσμίες δηλώσεων στο Μητρώο POS

0
7

Για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, μετατίθενται οι καταληκτικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για την επικαιροποίηση ή διόρθωση των στοιχείων των τερματικών POS για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Η υποβολή των δηλώσεων πρέπει να γίνει ανάλογα με τον μήνα που πραγματοποιήθηκαν οι μεταβολές:

  • Μεταβολή εντός Οκτωβρίου 2023: Υποβολή δήλωσης μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023.
  • Μεταβολή εντός Νοεμβρίου 2023: Υποβολή δήλωσης μέχρι 09 Ιανουαρίου 2024.

Εάν οι επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν δήλωση εντός αυτών των προθεσμιών, υποδηλώνεται αποδοχή της εικόνας τους στο Μητρώο POS για τους μήνες αναφοράς.

Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία/Μητρώο POS.