Νέος νόμος εφαρμόζεται για διοικητικές θέσεις στο Δημόσιο

0
9

Η νέα νομοθεσία, η οποία εφαρμόζει το νόμο 5062/2023, περιλαμβάνει ένα σχέδιο για την ανάθεση διοικητικών θέσεων σε δημόσιους φορείς. Αυτό περιλαμβάνει την κατανομή αρμοδιοτήτων και ρόλων σε τρεις διαφορετικές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και την ειδικότητα των καθηκόντων τους.

Αυτή η πράξη, που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, θα περιλαμβάνει προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την επιλογή διοικητικών θέσεων σε νοσοκομεία και υγειονομικές περιφέρειες, προτεραιότητα που δόθηκε από την κυβέρνηση. Αναμένεται επίσης να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόσκληση για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, αντί για ξεχωριστές προσκλήσεις για κάθε νοσοκομείο, γεγονός που θα επιταχύνει τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης θέσεων διοίκησης.