Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Οι έλεγχοι για την αδήλωτη εργασία στο προσκήνιο

0
8

Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αποτελεί μέτρο που επιδιώκει την αντιμετώπιση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας στην Ελλάδα. Η κάρτα αυτή έχει σκοπό να προωθήσει την τήρηση των εργασιακών κανόνων και την εξάλειψη της παρανομίας στον χώρο της απασχόλησης. Είναι σημαντικό να καταγράφονται με ακρίβεια οι ώρες εργασίας και οι συνθήκες εργασίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας πρόκειται να γίνει σταδιακά, με πρώτο σταθμό τους κλάδους του λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας. Η επέκτασή της σε άλλους κλάδους ορίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2024, περιλαμβάνοντας εστίαση, τουρισμό, και άλλους τομείς.

Οι ελέγχοι που θα διενεργούνται εστιάζονται σε διάφορους τομείς, όπως η μη τήρηση της υποχρέωσης του εργοδότη να αναρτά σε εμφανές σημείο τους πίνακες προσωπικού, η αδήλωτη εργασία, η μη τήρηση των χρονικών ορίων λειτουργίας επιχειρήσεων, και άλλα.

Με την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, επιδιώκεται η δημιουργία ενός πλαισίου για αποτελεσματικούς ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας, η προστασία των εργαζομένων, και η αντιμετώπιση της αθέμιτης ανταγωνιστικής πρακτικής που προκύπτει από την παράνομη απασχόληση. Επιπλέον, προβλέπονται πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν τηρούν τις διατάξεις, με σκοπό την ενίσχυση της συμμόρφωσής τους.

Οι ελέγχοι θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, και προβλέπεται η επικέντρωση σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και ψηφιακών μέσων αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους εργασίας.