Σκουπίδια vs Δορυφόροι: Η νέα απειλή στο διάστημα

0
5

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 700.000 διαστημικά “σκουπίδια” μεγαλύτερα από 1 εκατοστό που κινούνται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Αυτός ο αριθμός αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τους ενεργούς δορυφόρους και ενδέχεται να οδηγήσει σε συγκρούσεις ή να αναγκάσει τους δορυφόρους να πραγματοποιούν ελιγμούς για να αποφύγουν τα σκουπίδια. Συνολικά, υπάρχουν 6.718 δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη, με την SpaceX του Έλον Μασκ να κατέχει τον μισό περίπου αριθμό, συγκεκριμένα 3.395 δορυφόρους.

Οι δορυφόροι αυτοί καλύπτουν ποικίλες λειτουργίες, κυρίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για στρατιωτικούς και πολιτικούς σκοπούς. Επιπλέον, το 17% του συνόλου αφορά επιστημονικούς δορυφόρους παρακολούθησης της Γης, οι οποίοι συμβάλλουν στη βελτίωση της ακρίβειας μετεωρολογικών και γεωδαιτικών μετρήσεων και επιτρέπουν την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Η παρουσία τόσου μεγάλου αριθμού διαστημικών “σκουπιδιών” αποτελεί ένα πρόβλημα που απαιτεί προσεκτική διαχείριση για τη διατήρηση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των δορυφόρων σε τροχιά.