Συντάξεις και επιδόματα: Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους

0
17

Το ΕΦΚΑ προγραμματίζει τη σύνταξη του Ιανουαρίου με ενσωματωμένη αύξηση 3% και το επίδομα προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους που δεν δικαιούνται αύξηση. Παράλληλα, προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτου εφάπαξ βοηθήματος σε χαμηλοσυνταξιούχους.

Η καταβολή του επιδόματος 150 ευρώ προς χαμηλοσυνταξιούχους είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου. Αυτό θα καταβληθεί σε περίπου 1,55 εκατομμύρια συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, με εισόδημα κάτω από τα 700 ευρώ τον μήνα. Επιπλέον, η ύπαρξη προσωπικής διαφοράς κάτω των 10 ευρώ αποτελεί προϋπόθεση για την λήψη του επιδόματος.

Επίσης, στις 20 Δεκεμβρίου, περίπου 739,926 περιπτώσεις συνταξιούχων που δικαιούνται αύξηση 3% θα λάβουν έκτακτο εφάπαξ επίδομα προσωπικής διαφοράς, με ποσά που κυμαίνονται από 100 έως 200 ευρώ ανά περίπτωση.

Η συνολική αύξηση 3% θα καταβληθεί σε 1.434.546 συνταξιούχους, ενώ άλλοι 10.891 συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση μεγαλύτερη του 3% λόγω προσαύξησης από παράλληλη ασφάλιση. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την προθεσμία για την έναρξη των πληρωμών στις 19 Δεκεμβρίου και την ολοκλήρωσή τους στις 21 Δεκεμβρίου.