Τέλη κυκλοφορίας 2024: Πληροφορίες για τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής και τον τρόπο εκτύπωσής τους

0
8

Για να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας σας μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Σύνδεση στην Εφαρμογή MyCar:
  • Συνδεθείτε στην εφαρμογή MyCar με τους κωδικούς taxisnet.
 2. Επιλογή “Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων”:
  • Επιλέξτε την επιλογή “Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων” στην εφαρμογή.
 3. Εισαγωγή Στοιχείων:
  • Επιβεβαιώστε ότι το ΑΦΜ και το έτος είναι τα σωστά.
  • Εισάγετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας.
 4. Εκτύπωση Ειδοποιητηρίου:
  • Πατήστε στην επιλογή “Ειδοποιητήριο Τελών Κυκλοφορίας” για να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.

Αν δεν έχετε τους κωδικούς taxisnet, υπάρχει εναλλακτική διαδικασία:

 • Εάν δεν έχετε τους κωδικούς taxisnet, εισαγάγετε τα απαραίτητα στοιχεία (ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, έτος) στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ και πατήστε “Εκτύπωση”.

Είναι σημαντικό να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας έγκαιρα για να αποφύγετε πρόστιμα και προβλήματα. Εάν το όχημά σας έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία ή υπάρχουν άλλες ειδικές περιπτώσεις, ενημερωθείτε σχετικά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή την ΕΔΟΕ.