Το “Καλάθι του Άη Βασίλη”: Τροπολογία κατατέθηκε στη βουλή για ενίσχυση και ευημερία

0
16

Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών: Το καλάθι του ‘Αι Βασίλη» φαίνεται να έχει σκοπό τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου τιμών για παιδικά παιχνίδια. Το παρατηρητήριο αυτό, με την επωνυμία «Το καλάθι του ‘Αι Βασίλη», προορίζεται να παρακολουθεί τις τιμές παιδικών παιχνιδιών, βασιζόμενο σε κατάλογο που θα υποβάλλουν οι εμπορικές επιχειρήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Σκοπός της πρωτοβουλίας φαίνεται να είναι η δημιουργία ενός μέσου παρακολούθησης των τιμών στον τομέα των παιδικών παιχνιδιών, με στόχο τη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Μέσω της παρακολούθησης αυτής, ελπίζεται να επιτευχθεί αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων που προσφέρουν παιδικά παιχνίδια στους καταναλωτές.

Η τροπολογία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο νομοσχέδιο που αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αυτό στοχεύουν στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται να λάβει χώρα στη Βουλή τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023.