Υouth Pass: Αιτήσεις για 150 ευρώ συνεχίζονται – Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την ψηφιακή κάρτα

0
12

Μέχρι σήμερα, έχουν κατατεθεί περίπου 130.000 αιτήσεις για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ προς περίπου 200.000 νέους. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια για την επιλεξιμότητα.

Οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) έως και την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

Το Youth Pass είναι μια ψηφιακή χρεωστική κάρτα που επιτρέπει στους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τα 150 ευρώ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Ο σχεδιασμός του Youth Pass πραγματοποιήθηκε από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι νέοι που είναι 18 ή 19 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν την ενίσχυση, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Η διαδικασία πίστωσης της κάρτας γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης, με το πιστωτικό ίδρυμα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να ενημερώνει τον δικαιούχο μέσω sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και το ποσό που έχει πιστωθεί.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για αγορές ή υπηρεσίες από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Η λίστα των επιχειρήσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, υπηρεσίες ταξί, θεατρικές επιχειρήσεις και μουσεία.